IMPÚXOSE O SENTIDO COMÚN

0 comment
Pilar NeiraPSOEOctober 012017

IMPÚXOSE O SENTIDO COMÚN

 

Por fin impúxose o sentido común. Non ao cambio do céspede de Elviña. Alivio escoitar ás palabras do concelleiro de Deportes, Sr. Sande, á pregunta formulada polo PSOE no pasado pleno, e  onde non se admitían matices,  herva artificial ou sintético, branco ou negro.

Hai que recoñecer que o primeiro deixaría inutilizada a única pista de atletismo do concello para que puidesen celebrarse campionatos de atletismo, o que significaría darlle a estocada a un deporte maltratado sistemáticamente polas administaciones nesta cidade, con promesas incumpridas de que se lles compensaría pola perda das pistas de Riazor cunha nova pista.

O segundo sería a consumación dunha privatización encuberta para beneficiar a un club de fútbol local dunha instalación pública.

A resposta clara do concelleiro de Deportes, non se cambiará o céspede natural, fixo que o atletismo respirase aliviado, porque parouse unha insensatez.

Pero toda esta situación podíase evitar se a concellería de Deportes actuase desde o principio con ese sentido común, esa sensatez que se nos supón aos representantes legais dos cidadáns, eles depositan en nós a confianza de que os defenderemos ante calquera atropelo e velaremos polo beneficio de todos.

Por iso é inaceptable como se xestou esta situación, o primeiro é o escurantismo que rodeou este asunto desde o primeiro día, é inaceptable que nos decatásemos deste tema por medio da exclusiva do diario deportivo dxt, sen que se nos informará en ningún momento destas negociacións por parte do señor Sande, o segundo que se fraguase deixando de lado ao principal perxudicado, o atletismo, xa que a ningún interlocutor deste deporte informóuselles desta situación, e máis lamentable é que unha vez que saíu á luz manifestásese que era moi loable que un club puxese un diñeiro para facerse case en exclusiva cunha instalación pública, o que podería crear un precedente moi perigoso, imaxínense por un momento de que calquera club da cidade puxese diñeiro para arranxar calquera pavillón ou campo municipal a cambio dun uso preferente, ao final estariamos a regalar unha instalación a unha entidade privada co prexuízo do resto dos clubs con menos poder económico.

De facerse a obra, iamos  xerar un enfrontamento entre clubes. En fin, todo un despropósito.

Pero aínda non acabou o tema das pistas de Elviña,  porque a  día de hoxe non comezaron as obras de remodelación do sintético que estaban previstas para principios de setembro e sobre todo queda aclarar como é que non se arranxan as medias lúas, indispensables para as probas de salto de altura, pértega, 3.000 obstáculos e xavelina, cando se complementou a cantidade achegada polo Concello cunha subvención da Deputación que se vai a utilizar para habilitar un control de acceso na instalación.... (non se lle vaia a coar alguén para facer deporte). Os socialistas, levamos no programa electoral do 2015, o impulsar a creación dunhas instalacións novas e dignas, que saldaran a débeda do concello cunha modalidade deportiva que está a vivir unha etapa espléndida malia a precariedade das pistas onde se practica atletismo nestes últimos anos.

Hai deportes no noso concello que precisan espazos para adestrar e competir,  pero que non sexa por favor,  xogando ao enfrontamento entre clubes.